Dienstsubtitle

Laat de jaarrekening door ons opstellen tegen een zeer scherp tarief

Jaarrekening

Administratiekantoor Klijn in Deventer helpt bedrijven en ondernemers met hun jaarrekening, zodat zij zeker weten dat de jaarrekening aan alle gestelde wettelijke eisen en richtlijnen voldoet.

Jaarrekening maken voor ZZP en MKB

De jaarrekening is het jaarlijkse financiële verslag van je bedrijf. Dit jaarverslag maakt duidelijk welke activiteiten en diensten je bedrijf in het afgelopen jaar heeft verricht en tot welk financieel resultaat dit heeft geleid.  Het is van belang dat de jaarrekening goed op de bedrijfsadministratie aansluit. De omzetbelasting, financiële rapportages, maandelijkse overzichten en de facturatie komen berekend in de jaarrekening terug.

Jaarrekening opstellen uit drie onderdelen

De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:

  • De Balans
    Dit is een momentopname van het bedrijfsvermogen, de bezittingen en schulden gedurende een boekjaar. Eventuele schulden, uitstaande rekeningen en de inventaris worden in de balans verwerkt
  • Winst en Verliesrekening
    De winst en verliesrekening geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Dit geeft een helder beeld hoe je bedrijf er financieel voor staat. De winst en verliesrekening geeft aan waar de kosten aan uitgegeven worden en hoeveel winst of verlies er wordt gemaakt
  • Korte toelichting
    Een ZZP-er of kleine MKB hoeft alleen het aantal werkzame personen en de manier hoe de balans is opgesteld te vermelden. Middelgrote en grote organisaties moeten meer gegevens toevoegen